Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności bankowej w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, ul. Rynek 20, 32-650 Kęty
Fin.220/3/18
 
O G Ł O S Z E N I E
z dnia 22 października 2018 r.
 
 
O wynajmie lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności bankowej w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, ul. Rynek 20, 32-650 Kęty.
 
 
 1. Lokal znajduje się na parterze, od strony południowej budynku VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, ul. Rynek 20, 32-650 Kęty. Usytuowany jest po lewej stronie korytarza (patrząc od wejścia głównego do budynku). Wynajmowany lokal składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 146,64 m2. Przewidywany okres najmu 2 lata.
 2. Lokal można oglądać w dniach od 22 października do dnia 26 października 2018 roku w obecności pracownika Sądu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 33 8452337
 3. Termin składania pisemnych ofert ustala się na dzień 29 października 2018 roku do godz. 1000 na adres email: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl lub w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim (parter Biuro Podawcze).
 4. Najemca musi wypełnić oraz podpisać załącznik nr 1 stanowiący ofertę oraz podpisać wzór umowy załącznik nr 2 (fakultatywnie).
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia przed jej podpisaniem.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Rejonowego Sądu w Oświęcimiu www.oswiecim.sr.gov.pl
 7. Realizacja umowy nastąpi nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2019 roku.  
 8. Wszelkie formalności związane z rozpoczęciem i prowadzeniem tego typu działalności w przedmiotowym lokalu spoczywa na oferencie.
 9. Najemca będzie zobowiązany uiszczać opłaty: miesięczny czynsz najmu oraz koszty eksploatacji przedmiotu najmu.
 10. Warunki stawiane Oferentom:
 • Przedłożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument opisujący zakres działalności zgodny z przeznaczeniem lokalu,
 1. Kryterium wyboru oferty: 100% cena najmu.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Bartłomiej Galas - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel. (33)847-55-48, e-mail: b.galas@oswiecim.sr.gov.pl.
Podmiot publikującySąd Rejnowy w Oświęcimiu
AutorSad Rejonowy w Oświęcimiu2018-10-22
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-10-22 15:01
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-10-29 15:28
Dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej tylko do dnia 30 czerwca 2018r
KOMUNIKAT
 
Dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej tylko do dnia 30 czerwca 2018r.
Po dniu 30 czerwca 2018r dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w formie papierowej nie będzie skuteczne (braku możliwości ich wykorzystania po tym terminie).
Nie przewiduje się możliwości zwracania zakupionych znaków.
 
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz. 408), tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018r.
 
E-płatności dla obywatela:
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie:
 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków; 
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
 
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
 
E-znaki są możliwe do nabycia: 
 • na stronie systemu e-Płatności  (portal e-Płatności ) https:''oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych). 
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych. 
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie: 
 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu; 
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu. 
 
 
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-04-06
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-04-06 12:18
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-04-06 12:19
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]