Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Wyniki konkursu na stanowisko referendarza.
Oświęcim 18 października 2018r.
Adm.111-1/18                                                                         
 
 
ZAWIADOMIENIE 


I. Do konkursu na 1 stanowisko referendarza w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu przystąpili następujący kandydaci:
 1. Goraj Barbara    
 2. Guzek Łukasz    
 3. Heród Wojciech
 4. Kminikowski Radosław
 5. Mędoń Marta     
 6. Mirek Maria       
 7. Piaseczna Marta
 8. Pięta Jakub         
 9. Płonka Magdalena                           
 10. Solik Szymon                     
 11. Szulik Natalia     
 12. Talaga-Kopp Magdalena
 13. Werszowec Agata             
 14. Zając Agnieszka
II. Kandydaci uzyskali poniżej określoną ilość punktów:
 
L.p. Nazwisko i imię:
 Test
Kazus cywilny Kazus karny Kazus wieczysto-księgowy Razem
1 Goraj Barbara 45 6 6 6 63
2 Guzek Łukasz 32 3 6 1 42
3 Heród Wojciech 38 rezygnacja rezygnacja rezygnacja 38
4 Kminikowski Radosław 38 2 6 0 46
5 Mędoń Marta 41 2 4 0 47
6 Mirek Maria 52 3 6 6 67
7 Piaseczna Marta 49 0 5 2 56
8 Pięta Jakub 44 3 3 3 53
9 Płonka Magdalena 44 6 6 3 59
10 Solik Szymon 48 6 6 6 66
11 Szulik Natalia 42 6 6 2 56
12 Talaga-Kopp Magdalena 48 3 4 6 61
13 Werszowec Agata 41 3 5 4 53
14 Zając Agnieszka 52 3 6 6 67
 
III. Do zatrudnienia  na stanowisko referendarza wskazano Panią Agnieszkę Zając.
 
IV. Lista rezerwowa kandydatów wyłoniona na wypadek rezygnacji kandydata a także w związku z zaistnieniem możliwości zatrudnienia dwóch kolejnych osób na stanowisku referendarza Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dniem 1 stycznia 2019r. w związku  z przydzieleniem dodatkowych etatów referendarskich do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu (ogłoszenie BIP z dnia 20 września 2018r.) przy jednoczesnym braku wniosków o przeniesienie na nowo utworzone miejsce służbowe:
 1. Maria Mirek
 2. Szymon Solik
 3. Magdalena Talaga-Kopp.
Podmiot publikującySąd Rejnowy w Oświęcimiu
AutorSad Rejonowy w Oświęcimiu2018-10-18
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-10-18 11:09
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-10-18 11:14
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
                                                                                                               Oświęcim, 10.10.2018r.   Adm.-111-4/18
 
                      WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
                                 W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty tut. Sądu wybrała Panią:
 
 1. Najduch Ewę
 
 
  Jednocześnie  na podstawie art.3 b Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) Komisja Konkursowa utworzyła listę rezerwową kandydatów w osobach:
 
 1. Kut Barbara
 2. Rozmus Katarzyna
 3. Stanek Magdalena
 4. Waliczek Katarzyna
 5. Dudek Joanna
 6. Nowak Natalia
 
Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.
 
                                     
 
 
                                                                             Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
                                                                                            
 
                                                                                            Władysław Samolewicz
 

Załączniki:

Wyniki konkursu Plik pdf 78.24 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-10-12
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-10-12 10:31
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-10-12 10:33
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu na staż urzędniczy
                       Lista osób zakwalifikowanych do III  etapu Konkursu na staż urzędniczy:                                         
                                                                Adm.-111-4/18
 
 1. Joanna Dudek                 - 7 punktów
 2. Barbara Kut                    - 8 punktów
 3. Ewa Najduch                  - 6 punktów
 4. Natalia Nowak                - 6 punktów
 5. Katarzyna Rozmus         - 6 punktów
 6. Magdalena Stanek          - 6 punktów
 7. Katarzyna Waliczek       - 8 punktów
 
Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu:
9 października 2018r. o godz. 10,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203
 
 
               
                 Lista osób, które nie przystąpiły do II  etapu Konkursu na staż urzędniczy:
 1. Barbara Sopala
 2. Krzysztof Teper                                      
                                                                           
                                                                                 Kierownik Oddziału Administracyjnego
                                                                                                   Grażyna Rusinek   
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-09-28
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-09-28 13:11
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-09-28 13:12
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego
Prezes Sądu Rejonowego                                                                             Oświęcim, 14 września 2018r.
w Oświęcimiu                      
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego   w  Sądzie   Rejonowym   w   Oświęcimiu
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego  (Dz.U. 2018.769 j.t. ) ustalam listę Kandydatów dopuszczonych do konkursu numer: Adm.-111-3/18 na  wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
 
L.p. Nazwisko i imię: Miejsce zamieszkania:                        
 
1 Daros-Pawlyta Joanna Kraków
2 Goraj Barbara Sieniczno
3 Guzek Łukasz Rzeszów
4 Heród Wojciech Oświęcim
5 Kminikowski Radosław Miasteczko Śląskie
6 Mędoń Marta Katowice
7 Mirek Maria Chrzanów
8 Moskała Karolina Wysoka
9 Nycz- Rochowiak Marta Dąbrowa Górnicza
10 Piaseczna Marta Bytom
11 Pięta Jakub Katowice
12 Płonka Magdalena Żywiec
13 Prochownik Łukasz Jeleśnia
14 Rafałko-Madoń Agnieszka Tychy
15 Solik Szymon Katowice
16 Słowik Monika Żywiec
17 Szulik Natalia Piekary Śląskie
18 Talaga-Kopp Magdalena Zembrzyce
19 Werszowec Agata Bojszowy
20 Zając Agnieszka Andrychów
 
 
Konkurs odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku, o godz. 10,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 sala 201 I piętro
 
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są  o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 października 2018r. roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rynek Główny 14 znajdującej się na parterze budynku, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Na konkurs można przynieść ze sobą kodeksy ( bez komentarza i własnych notatek ), z których będzie można korzystać w drugiej części konkursu – kazusy.
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-09-14
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-09-14 15:03
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-09-14 15:11
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na staż urzędniczy
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na staż urzędniczy
Adm.-111-4/18
 1. Joanna Dudek
 2. Barbara Kut
 3. Ewa Najduch
 4. Natalia Nowak
 5. Katarzyna Rozmus
 6. Barbara Sopala
 7. Magdalena Stanek
 8. Krzysztof Teper
 9. Katarzyna Waliczek
 
                Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu:
25 września 2018r. o godz. 9,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-09-14
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-09-14 15:08
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-09-14 15:14
Konkurs na stanowisko stażysty
Adm. 111-3/18
 
 
KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
 
        Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na staż urzędniczy 
w wydziałach orzeczniczych
 
Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty – w pełnym wymiarze czasu pracy
 
       Zakres zadań na stanowisku stażysty:
 
wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń prezesa sądu, przewodniczącego wydziału, sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych, protokołowaniem na rozprawach i posiedzeniach sądu (w tym rejestracja audiowizualna posiedzeń), sporządzaniem sprawozdań statystycznych, a także innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych.
 
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;   
 5. wykształcenie co najmniej średnie z maturą;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 7. znajomość techniki pracy biurowej a  w szczególności umiejętność biegłego pisania na komputerze;
 8. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane lecz nie niezbędne):


Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. w ramach stażu z Urzędu Pracy, praca na podstawie umowo o zastępstwo).

 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy (do pobrania na stronie poniżej);
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 7 września 2018r. do:
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu 
Oddział Administracyjny
Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
pokój  – 203
  
bądź drogą pocztową (za datę złożenia oferty  uważa się datę stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – Adm. 111-3/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów  
formalnych. 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 14 września 2018r.  Równocześnie  podany zostanie termin i miejsce przeprowadzenia drugiego etapu konkursu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Załączniki:
Kwestionariusz
 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik pdf 330.38 KB
Kwestionariusz osobowy Plik txt 51.47 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-08-20
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-08-20 14:21
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-08-20 14:24
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego
                                                                                                       Oświęcim, 14 sierpnia 2018r.
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
referendarza sądowego
 
           Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ogłasza konkurs zarejestrowany pod  numerem Adm. 111-3/18  na 1 (jedno) wolne stanowiska referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. z 2012r. poz. 331) w dniu   27 września 2018 roku o godzinie 10.00  
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, sala nr 201  I piętro.
UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia konkursu w razie zgłoszenia się liczby kandydatów, uniemożliwiającej przeprowadzenie konkursu w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Informacja o ewentualnej zmianie miejsca przeprowadzenia konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - www.oswiecim.sr.gov.pl  - w  Biuletynie Informacji Publicznej.
 1. Wymagania niezbędne:
Kandydaci muszą spełniać warunki określone  w art. 149 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz.U. z roku 2018 nr 23 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym  na  stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 
1.     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.     jest nieskazitelnego charakteru;
3.     ukończył wyższe studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub
        zagraniczne uznane w Polsce;
4.     ukończył 24 lata;
5.     zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

II.              Wymagane dokumenty:
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu „ Konkurs na stanowisko Referendarza Sądowego Adm. 111-3/18”, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  bądź przesyła je za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia   31 sierpnia 2018r. roku na adres:
               Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14  32 – 600   Oświęcim
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego (zawierający aktualny
  adres  oraz  numer telefonu kontaktowego);
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie    pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
  konkursu;
 6. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 7. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.
 
III. Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.
1 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. z 2012r. poz. 331) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym  w art. 149 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tekst jedn.: Dz.U. z roku 2018 nr 23 z późniejszymi zmianami) Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ustali listę  kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie w dniu  14 września 2018 roku  umieszczona na tablicy ogłoszeń  - parter budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - www.oswiecim.sr.gov.pl  - w  Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie  będą  spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone  do dalszego etapu postępowania konkursowego.

IV.       Przebieg konkursu:
Konkurs trwa 150 minut i  jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1)      60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego
2)      trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-08-14
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-08-14 13:58
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-08-14 14:00
Protokół przebiegu III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Protokół przebiegu  III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 6 lipca  2018 r. -  Adm. 111-2/18
 w składzie:
- Przewodniczący – Prezes Sądu Rejonowego Elżbieta Witkowska
- Członek – SSR Aleksandra Sokolińska - Chrapkiewicz
- Sekretarz – Wiceprezes Sądu Rejonowego SSR Anita Szczerbowska-Pradid
na posiedzeniu w dniu   9 sierpnia   2018r. stwierdziła:
Do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przystąpili następujący kandydaci:
Sławomir Domasik 
Kandydat uzyskał 9 punktów w III etapie konkursu:
 
2) Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego został zakwalifikowany dalej wymieniony kandydat, który uzyskał we wszystkich etapach konkursu łącznie następującą ilość punktów:

 
 
            
Sławomir Domasik  - 48 punktów
 
 

Na oryginale właściwe podpisy
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-08-09
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-08-09 13:59
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-08-09 14:00
Protokół przebiegu II Etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Protokół przebiegu  II Etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2018 r. -  Adm. 111-2/18
 w składzie:
- Przewodniczący – Prezes Sądu Rejonowego Elżbieta Witkowska
- Członek – SSR Aleksandra Sokolińska - Chrapkiewicz
- Sekretarz – Wiceprezes Sądu Rejonowego SSR Anita Szczerbowska-Pradid
na posiedzeniu w dniu   9 sierpnia  2018r. stwierdziła:
 1. Do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przystąpili następujący kandydaci:
1.   Sławomir Domasik
2.   Anna Siwczyk
Kandydaci uzyskali poniżej określoną ilość punktów:
 
L.p. Nazwisko i imię Ilość uzyskanych punktów z testu w zakresie prawa cywilnego oraz w zakresie prawa karnego Ilość uzyskanych punktów z kazusów z zakresu prawa cywilnego oraz w zakresie prawa karnego Łączna
ilość uzyskanych punktów
1 Sławomir Domasik 33 pkt. 6 pkt. 39 pkt.
2 Anna Siwczyk 19 pkt. 2 pkt. 21 pkt.
 
 
2) Kandydaci zakwalifikowani do III etapu konkursu na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu :

 
 
            
Sławomir Domasik
 

Na oryginale właściwe podpisy
 
 
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-08-09
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-08-09 12:27
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-08-09 12:28
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Prezes Sądu Rejonowego                                                         Oświęcim,20 lipca 2018r
        w Oświęcimiu
 
 Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
Na podstawie § 7 pkt.4  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego ( Dz.U.2013.1228 ) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu numer Adm. 111-2/18 na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:

    1. Domasik Sławomir  
    2. Honkisz Magdalena
    3. Siwczyk Anna
 
                   Konkurs odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018r o godzinie 10.00
                  w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Rynek Główny 14 sala 201
 
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone w dniu 09 sierpnia 2018 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rynek Główny 14 znajdującej się na parterze budynku, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu www.oswiecim.sr.gov.pl

III etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 09 sierpnia 2018r. o godzinie 13.30.
Podmiot publikującySąd Rejnowy w Oświęcimiu
AutorSad Rejonowy w Oświęcimiu2018-07-20
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-07-20 11:45
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-07-20 11:51
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sądowego
ZARZĄDZENIE
 
Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
Z dnia 18 czerwca  2018r. sygn. Adm.-111-2/18
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
 
§ 1
 
            W związku z art.155a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 23 z poźn.zm.) zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Treść głoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                             
                                                                                Prezes Sądu Rejonowego
 
                                                                                SSR Elżbieta Witkowska

                                                                                                         

Załącznik nr 1
 
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
asystenta sądowego
 
Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w dniu 18 czerwca 2018 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy  zarejestrowany pod numerem Adm. 111-2/18
Konkurs będzie przeprowadzony  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego (Dz. U. 2013.poz.1228 z dnia 18 października 2013r.) w dniu 09 sierpnia 2018r o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, sala nr 201 (I piętro).

     I.         Wymagania niezbędne:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.  155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r -  Prawo o ustroju sądów powszechnych , a mianowicie na stanowisko asystenta sędziego może być mianowany ten kto:
 
 1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych     i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. Ukończył 24 lata;
 
   II.       Zakres obowiązków określany jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  8 listopada 2012r w sprawie czynności asystentów sędziów  (Dz.U. 2012.2270 z dnia 19 listopada 2012r.)
 
   III.          Dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć ubiegając się o to stanowisko:
 
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego ( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o  przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydata może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem „ Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego Adm. 111-2/18”,  bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Rymek Główny 14 ( Biuro Podawcze pokój 114 )  bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  06 lipca 2018 roku na adres:
               Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14,  32-600 Oświęcim
 
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w  § 3 ust.1  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228 z dnia 18 października 2013r) oraz czy kandydacie  odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. 2018.23-jt.) zostanie ustalona lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie  w dniu 20 lipca 2018 roku umieszczona na tablicy ogłoszeń – parter  budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 oraz na stronie internetowej Sądu  - www.oswiecim,sr,gov.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 359.89 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-06-18
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-06-18 12:22
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-06-18 12:24
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Informacja
o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
(Adm.-111-1/18)

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu poniżej przedstawiam wyniki po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu (osób, które stawiły się na rozmowę kwalifikacyjną)

 
 
L.p Nazwisko i imię Suma punktów II Etapu konkursu Wyniki z części ustnej konkursu Łączna
Ilość uzyskanych punktów z konkursu
1 Hryniewiecka Magdalena 35 9 44
2 Jamróz Andrzej 35 9 44
 
Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego:

 
 
 1.  Hryniewiecka Magdalena
 2.  Jamróz Andrzej
   
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-05-15
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-05-15 10:01
ANEKS DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Oświęcim,dn.08.05.2018r.
SĄD REJONOWY
w Oświęcimiu
Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
 
Konkurs o sygnaturze :
Adm.-111-1/18
 
ANEKS NR 1 z dnia 08 maja 2018r.
do OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
w Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu z dnia 01 marca 2018r.
 
 1. Zmieniam liczbę wolnych stanowisk asystenta sędziego: na 2 etaty;
 2. Pozostałe zapisy dot. ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu z dnia 01.03.2018r. pozostają bez zmian;
 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 08 maja 2018r. 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-05-08
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-05-08 14:18
Wyniki II etapu konkursu na asystenta sędziego
Adm. 111-1/18
 
WYNIKI II ETAPU KONKURSU NA ASYSTENTA SĘDZIEGO
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 (WRAZ Z LISTĄ KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO III ETAPU KONKURSU)
 
L.p. Nazwisko i imię Ilość uzyskanych punktów z testu w zakresie prawa cywilnego oraz w zakresie prawa karnego Ilość uzyskanych punktów z kazusów z zakresu prawa cywilnego oraz w zakresie prawa karnego Łączna
ilość uzyskanych punktów
1 Hryniewiecka Magdalena 27 8 35
2 Jamróz Andrzej 26 9 35
3 Kornaś Elżbieta 20 3 23
4 Zając Agnieszka 29 9 38
 
Stosownie do § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228) do trzeciego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 14 maja 2018r. o godz. 12.30  w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Rynek Główny 14, pokój 203 zostały dopuszczone następujące osoby:

 
            
1.   Hryniewiecka Magdalena
2.   Jamróz Andrzej
3.   Zając Agnieszka
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-04-18
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-04-18 08:54
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-04-18 08:55
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 
Prezes Sądu Rejonowego                                                         Oświęcim,30 marca 2018r
        w Oświęcimiu
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
Na podstawie § 7 pkt.4  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego ( Dz.U.2013.1228 ) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu numer Adm. 111-1/18 na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
 
1.   Drewniak Małgorzata
2.   Hryniewiecka Magdalena 
3.   Jamróz Andrzej
4.   Kornaś Elżbieta
5.   Maryjosz Aleksandra
6.   Tobiczyk Piotr
7.   Zając Agnieszka
 
                  Konkurs odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018r o godzinie 10.00
                  w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Rynek Główny 14 sala 201
 
 
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2018 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rynek Główny 14 znajdującej się na parterze budynku, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
                                                        www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-03-30
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-03-30 13:59
Konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
ZARZĄDZENIE
 
Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
Z dnia 01 marca 2018r. sygn. Adm.-111-1/18
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
§ 1
 
            W związku z art.155a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 23 z poźn.zm.) zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Treść głoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                             
                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
 
                                                                                                                           SSR Elżbieta WitkowskaZałącznik nr 1
 
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
asystenta sądowego
 
Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w dniu 01 marca 2018 roku ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy  zarejestrowany pod numerem Adm. 111-1/18
Konkurs będzie przeprowadzony  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości        z dnia 14 października 2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego (Dz. U. 2013.poz.1228 z dnia 18 października 2013r.) w dniu 17 kwietnia 2018r            o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, sala        nr 201 (I piętro).
 1.             Wymagania niezbędne:
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.  155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r -  Prawo o ustroju sądów powszechnych , a mianowicie na stanowisko asystenta sędziego może być mianowany ten kto:
 
 1. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych     i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. Ukończył 24 lata;
 
 1.        Zakres obowiązków określany jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  8 listopada 2012r w sprawie czynności asystentów sędziów  (Dz.U. 2012.2270 z dnia 19 listopada 2012r.)
 
       III.       Dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć ubiegając się o to stanowisko:
 
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego ( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o  przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydata może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem „Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego Adm. 111-1/18”,  bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Rymek Główny 14 ( Biuro Podawcze pokój 114 )  bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  23 marca 2018 roku na adres:
               Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 ,  32-600 Oświęcim
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w  § 3 ust.1  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228 z dnia 18 października 2013r) oraz czy kandydacie  odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. 2018.23-jt.) zostanie ustalona lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie  w dniu 30 marca 2018 roku umieszczona na tablicy ogłoszeń – parter  budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 oraz na stronie internetowej Sądu  - www.oswiecim,sr,gov.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.
Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2018-03-02
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2018-03-02 09:09
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2018-03-02 09:12
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
                                                                                                               Oświęcim,  22.12.2016r.  
Adm.-111-7/16
 
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty tut. Sądu wybrała Panią:
 
 1. Magdalenę Połata
 
 
  Jednocześnie  na podstawie art.3 b  Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 z późn.zm.) Komisja Konkursowa utworzyła listę rezerwową kandydatów w osobach:
 
 1. Bolek Barbara
 2. Rydzoń Ewa
 3. Stanek Magdalena
 4. Czernuszka Monika
 5. Więckiewicz Anna
 6. Tolarczyk Krzysztof
 
Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.
 
                                     
 
 
 
                                                                             Kierownik Oddziału Administracyjnego
                                                                                            
                                                                                            Grażyna Rusinek
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-12-27
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-12-27 15:13
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-12-27 15:13
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Informacja
o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
(Adm.-111-6/16)

W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu poniżej przedstawiam wyniki po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu (osób, które stawiły się na rozmowę kwalifikacyjną)
 
 
L.p Nazwisko i imię Suma punktów II Etapu konkursu Wyniki z części ustnej konkursu Łączna
Ilość uzyskanych punktów z konkursu
1 Bartas Tomasz 37 4 41
2 Bzibziak Marcin 44 8 52
3 Głownia Aleksandra 34 9 43
4 Jamróz Andrzej 31 7 38
5 Witkowski Krzysztof 44 9 53
6 Wróblewski Piotr 31 4 35
 
Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego:
 1. Witkowski Krzysztof
Lista rezerwowa kandydatów:
 1. Bzibziak Marcin
 2. Głownia Aleksandra
 3. Bartas Tomasz
 4. Jamróz Andrzej
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-12-19
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-12-19 11:47
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu na staż urzędniczy
 Lista osób zakwalifikowanych do III  etapu Konkursu na staż urzędniczy:                                         
 Adm.-111-7/16
 
 1. Bolek Barbara                 - 9 punktów
 2. Czernuszka Monika        - 9 punktów
 3. Połata Magdalena           - 7 punktów
 4. Stanek Magdalena          - 7 punktów
 5. Tolarczyk Krzysztof       - 7 punktów
 6. Rydzoń Ewa                   - 7 punktów
 7. Bartas Tomasz                - 6 punktów
 8. Więckiewicz Anna         - 6 punktów
 
Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu:
21 grudnia 2016r. o godz. 9,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203
 
 
  Lista osób nie zakwalifikowanych do III  etapu Konkursu na staż urzędniczy:                                         
 1. Oleksy Elwira                 - 5 punktów
 2. Walaszek Martyna          - 5 punktów
 3. Magiera Magdalena        - 5 punktów
 4. Kubica Katarzyna           - 4 punktów
 5. Podolska Karolina          - 4 punkty
 6. Jekiełek Barbara             - 3 punkty
 7. Chachuła Jadwiga           - 3 punkty
 
 
 
  Lista osób, które nie przystąpiły do II  etapu Konkursu na staż urzędniczy:
 1. Kornaś Elżbieta                                        
                                                                           
                                                                                 Kierownik Oddziału Administracyjnego
                                                                                                   Grażyna Rusinek   
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-12-12
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-12-12 14:04
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-12-12 14:05
Zmiana terminu III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Oświęcim, dnia 29.11.2016r

Adm.-111-6/16
 
 
                                                                
 ZARZĄDZENIE 
 
 1. Zmieniam termin III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu z 07 grudnia 2016r. na dzień 16 grudnia 2016r. godz. 10.00 pok.203 w Sądzie Rejonowym  w Oświęcimiu Rynek Główny 14
 2. O zmianie terminu III etapu konkursu powiadomić Komisje konkursową i kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

                                     Prezes Sądu Rejonowego
 
                                         SSR Urszula Piekara
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-11-29
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-11-29 13:21
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-11-29 13:23
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na staż urzędniczy
Lista osób zakwalifikowanych do II  etapu Konkursu na staż urzędniczy                                         
                                                               
 Adm.-111-7/16

 
 1. Bartas Tomasz
 2. Bolek Barbara
 3. Chachuła Jadwiga
 4. Czernuszka Monika
 5. Jekiełek Barbara
 6. Kornaś Elżbieta
 7. Kubica Katarzyna
 8. Magiera Magdalena
 9. Oleksy Elwira
 10. Podolska Karolina
 11. Połata Magdalena
 12. Rydzoń Ewa
 13. Stanek Magdalena
 14. Tolarczyk Krzysztof
 15. Walaszek Martyna
 16. Więckiewicz Anna
 
                Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu:
9 grudnia 2016r. o godz. 9,00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203
 
                                                                           
                                                                                 Kierownik Oddziału Administracyjnego
                                                                                                   Grażyna Rusinek
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-11-29
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-11-29 13:26
WYNIKI II ETAPU KONKURSU NA ASYSTENTA SĘDZIEGO
WYNIKI II ETAPU KONKURSU NA ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Adm.-111-6/16
(WRAZ Z LISTĄ KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO III ETAPU KONKURSU
)

 
 
 
L.p Nazwisko i imię Ilość uzyskanych punktów z testu w zakresie prawa cywilnego oraz w zakresie prawa karnego Ilość uzyskanych punktów z kazusów z zakresu prawa cywilnego oraz z  zakresu prawa karnego Łączna
Ilość uzyskanych punktów
1 Baran Piotr 23 3 26
2 Bartas Tomasz 30 7 37
3 Bzibziak Marcin 35 9 44
4 Drewniak Małgorzata 17 6 23
5 Głownia Aleksandra 30 4 34
6 Jamróz Andrzej           22 9 31
7 Kiś Katarzyna 20 2 22
8 Kornaga Patryk 21 4 25
9 Kornaś Elżbieta 17 4 21
10 Ryś Arleta 23 2 25
11 Wietrzny Paweł 23 4 27
12 Witkowski Krzysztof 35 9 44
13 Wróblewski Piotr 22 9 31
 

 
Stosownie do §7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do trzeciego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 7 grudnia  2016 r. o godz. 10.00
pokój 203 w Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu Rynek Główny 14,
zostały dopuszczone następujące osoby:

1. Bartas Tomasz
2. Bzibziak Marcin
3. Głownia Aleksandra
4. Jamróz Andrzej
5. Witkowski Krzysztof
6. Wróblewski Piotr
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-11-18
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-11-18 11:38
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-11-18 11:39
KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
Adm.111-7/16
 
 
KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
 
        Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na staż urzędniczy
                                                w wydziałach orzeczniczych.
 
Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty – w pełnym wymiarze czasu pracy
 
       Zakres zadań na stanowisku stażysty:
 • protokołowanie, w tym nagrywanie  na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane       
 5. z oskarżenia publicznego;   
 6. wykształcenie co najmniej średnie z maturą;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 8. znajomość techniki pracy biurowej a  w szczególności biegła umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 9. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 10. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę na zastępstwo).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. do:
 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Oddział Administracyjny
Rynek Główny 14
32-600 Oświęcim
pokój  – 203
 
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – Adm.-111–7 /16”.     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów  
formalnych. 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 30 listopada 2016 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Załączniki:
Kwestionariusz
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-11-09
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-11-09 14:37
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-11-09 14:39
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Prezes Sądu Rejonowego                                                             Oświęcim,13 października 2016r
        w Oświęcimiu
 
     Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
                                      w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
 
Na podstawie § 7 pkt.4  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego ( Dz.U.2013.1228 ) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu numer Adm. 111-6/16 na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
 
 1. Baran Piotr
 2. Bartas Tomasz
 3. Bzibziak Marcin
 4. Czornik Magdalena
 5. Drewniak Małgorzata
 6. Głownia Aleksandra
 7. Jamróz Andrzej
 8. Jankowski Adam
 9. Kamiński Robert
 10. Kiś Katarzyna
 11. Kornaga Patryk
 12. Kornaś Elżbieta
 13. Ryś Arleta
 14. Rzeszowski Sebastian
 15. Smolec Paweł
 16. Wietrzny Paweł
 17. Witkowski Krzysztof
 18. Wróblewski Piotr
 
                  Konkurs odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r o godzinie 10.00
w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10 w sali 030 na parterze ( Budynek szkoły znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie Sądu)
 
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 listopada 2016r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rynek Główny 14 znajdującej się na parterze budynku, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
                                                        www.oswiecim.sr.gov.pl
 
 
 

Załączniki:

Pismo Plik pdf 282.01 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-10-13
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-10-13 14:55
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-11-08 13:18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sądowego
                                                                                                         Oświęcim, dnia  22  września  2016r.
 
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
asystenta sądowego
 
Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w dniu 22 września 2016roku ogłasza konkurs na asystenta zarejestrowany pod numerem Adm. 111-6/16 na 1 wolne stanowiska asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Konkurs będzie przeprowadzony  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko  asystenta sędziego (Dz. U. z dnia 18 października 2013r.) w dniu 14 listopada 2016r  o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, sala nr 201 (I piętro).
 1.             Wymagania niezbędne:
Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.  155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r -  Prawo o ustroju sądów powszechnych , a mianowicie na stanowisko asystenta sędziego może być mianowany ten kto:
 
 1. Posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru;
 3. Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. Ukończył 24 lata;
 
 1.        Zakres obowiązków określany jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  8 listopada 2012r w sprawie czynności asystentów sędziów  (Dz.U. z dnia 19 listopada 2012r.)
 
   III.          Dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć ubiegając się o to stanowisko:
 
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego ( zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);
 2. Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacje o  przebiegu kariery zawodowej;
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
Do zgłoszenia kandydata może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 
Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem „ Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego Adm. 111-6/16”,  bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Rymek Główny 14 ( Biuro Podawcze pokój 114 )  bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  7 października 2016 roku na adres:
               Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 ,  32-600 Oświęcim
 
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w  § 3 ust.1  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z dnia 18 października 2013r) oraz czy kandydacie  odpowiadają wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2013r. poz.427,662 i 1165) zostanie ustalona lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie  w dniu 13 października 2016 roku umieszczona na tablicy ogłoszeń – parter  budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14 oraz na stronie internetowej Sądu  - www.oswiecim.sr.gov.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie będą spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postepowania konkursowego.
Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

                                                                                                 
                                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                      SSR Urszula Piekara

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 646.04 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-09-22
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-09-22 13:40
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-09-22 14:03
Wyniki uzyskane przez kandydatów w konkursie na 2 stanowiska referendarza sądowego
Adm. -111 –5/16                                                                       Oświęcim, 7 lipca  2016r.
 
Wyniki uzyskane przez kandydatów w konkursie na 2 stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu przeprowadzonego  w  dniu  7 lipca 2016 roku  
 
 
 1.  
Nazwisko i imię: Ilość  uzyskanych
punktów     z   testu w zakresie  prawa cywilnego, postepowania cywilnego oraz z zakresu postepowania wieczystoksięgowego
Ilość uzyskanych 
punktów   z  kazusów w zakresie  prawa cywilnego, postepowania cywilnego oraz z zakresu postepowania wieczystoksięgowego
1. Balon Ewelina      24 8
2. Bednarek-Ochojska Anna                            21 8
3. Brodzińska-Targiel Agata     32 11
4. Dąbrowski Rafał           32 11
5. Gąsłowski Jarosław        27 9
6. Górka Monika            26 5
7. Kania-Gałgan Elżbieta      34 12
8. Kapica Adrian                             29 11
9. Konieczny Jacek         29 11
10. Korbel Michał      20 4
11. Krasnopolski Grzegorz        26 3
12. Król Joanna      33 11
13. Lorkiewicz Jarosław                23 0
14. Misiorek Marcin        29 11
15. Niczyporuk Ewelina       28 2
16. Niedziela Tomasz        28 11
17. Pociecha-Biernot Kamila                 21 5
18. Poznańska Magdalena              24 3
19. Prorok-Figas Daria        27 3
20. Puchalska Elżbieta      28 5
21. Rybałtowska Justyna         22 1
22. Skowrońska Aldona        23 5
23. Słupska Monika       31 4
24. Sobol Michał  29 9
25. Wójtowicz Marek    28 3
26. Żukowska Irena       25 5
 
 
Imię i nazwisko kandydatów wybranych na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego     w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
 
1.  Kania-Gałgan  Elżbieta,
2Król  Joanna
 
Lista rezerwowa:
 1. Dąbrowski Rafał
 2. Brodzińska-Targiel Agata
 3. Misiorek Marcin
 4. Kapica Adrian
 5. Konieczny Jacek
 
 
 
                     
                                                                          Prezes Sądu Rejonowego
 
                                                                              SSR Urszula Piekara    
 
                                      
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-07-11
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-07-11 13:45
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-07-11 13:46
Komunikat w sprawie zmiany miejsca odbywania konkursu na stanowisko referendarza sądowego
Prezes Sądu Rejonowego                                                                   Oświęcim, 1 lipca 2016r.
w Oświęcimiu                     
 
K O M U N I K A T
w sprawie zmiany miejsca odbywania konkursu na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wyznaczonego na dzień  7 lipca 2016r.
 
Uprzejmie informuję, że dla zapewnienia właściwych warunków kandydatom w czasie trwania konkursu na stanowisko referendarza sądowego zmienione zostało miejsce  odbywania konkursu i zamiast w podanej w dniu 29.06.2016r. informacji konkurs odbędzie się:
 
 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
ul. Jagiełły 10 w sali 140  na parterze
(Budynek szkoły  znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie Sądu.)
 
Termin i godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian - 7 lipca 2016 roku  o godz. 10,00.
 
 
 
 
                                                                  Prezes  Sądu Rejonowego
 
                                                                 SSR Urszula Piekara   
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-07-01
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-07-01 09:18
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Oświęcim, 27 czerwca 2016r.
Prezes Sądu Rejonowego                                
w Oświęcimiu                      
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego   w  Sądzie   Rejonowym   w   Oświęcimiu
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2012 poz.331) ustalam listę Kandydatów dopuszczonych do konkursu numer:   Adm.-111-5/16 na 2 wolne stanowiska referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu:
 
L.p. Nazwisko i imię: Miejsce zamieszkania:                        
 
1. Balon Ewelina Chocznia
2. Bednarek-Ochojska Anna Mikołów
3. Bożek Adrian Jaszczew
4. Brodzińska-Targiel Agata Katowice
5. Dąbrowski Rafał Kraków
6. Domoń Agnieszka Łazany
7. Dubij Joanna Marta Białystok
8. Foltyn Damian Kraków
9. Gąsłowski Jarosław Kraków
10. Górka Monika Woźniki
11. Kania-Gałgan Elżbieta Przeciszów
12. Kapica Adrian Bielsko-Biała
13. Konieczny Jacek Częstochowa
14. Korbel Michał Międzybrodzie Bialskie
15. Krasnopolski Grzegorz Dynów
16. Król Joanna Trzebinia
17. Kubica-Gaw1as Augustyna Węgierska Górka
18. Kumańska Karolina Łopuszno
19. Kwiatek Kornel Bielsko-Biała
20. Lorkiewicz Radosław Kraków
21. Magiera Mateusz Paweł Sosnowiec
22. Marszałek Joanna Kraków
23. Mikołajczyk Iwona Kraków
24. Misiorek Marcin Kraków
25. Niczyporuk Ewelina Oświęcim
26. Niedziela Tomasz Jawiszowice
27. Pociecha-Biernot Kamila Wieliczka
28. Poznańska Magdalena Rybna (Czernichów)
29. Prorok-Figas Daria Andrychów
30. Puchalska Elżbieta Kraków
31. Rybałtowska Justyna Kraków
32. Skowrońska Aldona Imielin
33. Słowik Monika Żywiec
34. Słupska Monika Tarnowskie Góry
35. Sobol Michał Brzeszcze
36. Toporowska Aleksandra Legnica
37. Wójtowicz Marek Andrychów
38. Żukowska Irena Lublin
 
 
 
Konkurs odbędzie się w dniu 7 lipca 2016 roku, o godz. 10,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14
 
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są  o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 lipca 2016 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rynek Główny 14 znajdującej się na parterze budynku, na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
www.oswiecim.sr.gov.pl
 
Na konkurs można przynieść ze sobą kodeksy ( bez komentarza i własnych notatek ), z których będzie można korzystać w drugiej części konkursu – kazusy.
 
 
 
                                                                          Prezes  Sądu Rejonowego
 
                                                                               SSR Urszula Piekara    
 
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-06-29
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-06-29 09:22
Ogłoszenie konkursie na stanowisko referendarza sądowego
   Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w dniu 3 czerwca 2016 roku ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-06-03
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-06-03 15:23
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-06-16 09:40
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
Sąd Rejonowy                                                                                   Oświęcim,  15.02.2016r.  
w Oświęcimiu
Adm.-111-8/15
 
 
                   WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY
                              W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko księgowego     
tut. Sądu wybrała Panią:
 
 1. Agnieszkę Gołuszka
 
 
      Z uwagi na brak kandydatów Komisja Konkursowa  nie utworzyła listy rezerwowej           
–  co wynika z zapisu  art.3 b pkt. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury                           
  ( Dz. U. z 2015r. poz.1241).
 
 
                                     
 
                                                                                    Kierownik Oddziału Administracyjnego
 
 
                                                                                                     Grażyna Rusinek
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-02-16
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-02-16 13:36
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-02-16 13:37
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Konkursu na staż urzędniczy
                 Lista osób zakwalifikowanych do III  etapu Konkursu na staż rzędniczy                                         
                                               Adm.-111-8/15
 
 1. Agnieszka Gołuszka10 pkt
   

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 15 lutego  2016r. o godz. 9,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203

 
 
 
   Lista osób nie zakwalifikowanych do III etapu Konkursu na staż urzędniczy
 
 1. Anna Siupka2,8 pkt
   
            
                                                                                          Kierownik Oddziału Administracyjnego
                                                                                                          Grażyna Rusinek                 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-02-05
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-02-05 13:00
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na staż urzędniczy
                       Lista osób zakwalifikowanych do II  etapu Konkursu na staż urzędniczy                                        
Adm.-111-8/15
 
 1. Agnieszka Gołuszka
 2. Anna Siupka
 
 
 
                Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu
 
27 stycznia 2016r. o godz. 9,00
w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203
 
 
 Kierownik Oddziału Administracyjnego
 Grażyna Rusinek
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2016-01-20
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2016-01-20 11:20
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2016-01-20 11:21
Konkurs na stanowisko księgowy.
Adm.111 -8/15
KONKURS NA STANOWISKO: KSIĘGOWY
W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU
 
 
        Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na staż urzędniczy
                                                w Oddziale Finansowym.
 
Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko: księgowy – w pełnym wymiarze czasu pracy
 
       Zakres zadań na w/w stanowisku:
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników, w tym także z ZFŚS oraz wynagrodzeń bezosobowych w zakresie postępowania sądowego oraz sporządzanie w tym zakresie listy płac,
 • Księgowanie naliczonych list płac w module HR systemu SAP oraz rozliczanie i księgowanie list płac w module FI systemu SAP,
 • Sporządzanie przelewów wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji rozliczeniowej, zgłoszeniowej, deklaracji i raportów do ZUS, deklaracji podatkowych do US,
 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej w zakresie zatrudnienia i wypłacanych wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 • Okresowa analiza funduszy płacowych, w tym przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania projektów planów finansowych oraz planów finansowych w zakresie funduszy wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń.
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na księgowego:
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 5. wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia o kierunku rachunkowość, ekonomia;
 6. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 7. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 8. Znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej sądów oraz jednostek budżetowych,
 9. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 10. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office, programy finansowo – księgowe),
 11. Bardzo dobra znajomość modułu HR PY systemu SAP,
 12. Praktyczna znajomość zagadnień płacowych, procedur związanych z zaliczaniem i ewidencją wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych
 13. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 14. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 15. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 1. Znajomość modułów SAP (PCP, FI, FM, PSCD, B2B, BW),
 2. Doświadczenie w księgowości w sferze budżetowej
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
W przypadku osób, które pracowały w Sądownictwie bądź w Prokuraturze mile widzialne złożenie opinii służbowej o przebiegu pracy.

Termin składania ofert:
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do:
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Oddział Administracyjny
Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim
pokój  – 203
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).                                   
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – Adm.-111–8/15”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów,  pod względem spełnienia wymogów formalnych. 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 11 stycznia 2016r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: www.oswiecim.sr.gov.pl
 
 
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2015-12-28
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2015-12-28 12:56
Konkursu na staż urzędniczy

Adm.-111-4/15

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY

W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU

 

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty tut. Sądu wybrała Panią:

 

 1. Monikę Ryłko

 

  Jednocześnie  na podstawie art.3 b § Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. z 2011r. Nr. 109, poz. 639 z p.zm.) Komisja Konkursowa utworzyła listę rezerwową kandydatów w osobach:

 

 1. Marta Barcik
 2. Agnieszka Wawrzak
 3. Karolina Czapska
 4. Michalina Filip
 5. Magdalen Mączka
 6. Magdalena Stanek
 7. Magdalena Połata

Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Dyrektor Sądu

                                                                                            mgr inż. Andrzej Czuchraj

Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2015-10-12
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2015-10-12 09:43
Konkursu na staż urzędniczy

Lista osób zakwalifikowanych do III  etapu Konkursu na staż urzędniczy                                         

                                                     Adm.-111-4/15

 

 1. Magdalena Mączka                               9  pkt
 2. Karolina Czapska                                  7  pkt
 3. Monika Ryłko                                        7  pkt
 4. Magdalena Stanek                                 7  pkt
 5. Agnieszka Wawrzak                             7  pkt
 6. Agata Wróbel                                        7  pkt
 7. Marta Barcik                                          6  pkt
 8. Michalina Filip                                       6 pkt
 9. Barbara Jekiełek                                     6 pkt
 10. Magdalena Połata                                   6 pk
 11. Regina Treścińska                                  6 pkt

 

                Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu

9 października 2015r. o godz. 9,00

w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203

 

 

Lista osób nie zakwalifikowanych do III etapu Konkursu na staż urzędniczy

 

 1. Sylwia Hodel                                      5 pkt
 2. Małgorzata Olszewska                       5 pkt
 3. Karolina Szymalska                           5 pkt
 4. Marta Szymczyk                                5 pkt
 5. Michał Jędrysik                                 3 pkt
 6. Jadwiga Leszczyńska                        3 pkt

 

             Lista osób, które nie przystąpiły do II etapu Konkursu na staż urzędniczy:

 1. Marta Furman
 2. Katarzyna Rybarczyk
 3. Elżbieta Szatkowska
 4. Dorota Wilk

                                                                                          Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                           mgr inż. Andrzej Czuchraj

Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2015-09-30
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2015-09-30 08:55
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2015-09-30 08:58
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na staż urzędniczy

Lista osób zakwalifikowanych do II  etapu Konkursu na staż urzędniczy                                         

                                                     Adm.-11-4/15

 

 1. Marta Barcik
 2. Karolina Czapska
 3. Michalina Filip
 4. Marta Furman
 5. Sylwia  Hodel
 6. Barbara Jekiełek
 7. Michał Jędrysik
 8. Jadwiga Leszczyńska
 9. Magdalena Mączka
 10. Małgorzata Olszewska
 11. Magdalena Połata
 12. Katarzyna Rybarczyk
 13. Monika Ryłko
 14. Magdalena Stanek
 15. Elżbieta Szatkowska
 16. Karolina Szymalska
 17. Marta Szymczyk
 18. Regina Treścińska
 19. Agnieszka Wawrzak
 20. Dorota Wilk
 21. Agata Wróbel

 

 

                Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu

29 września 2015r. o godz. 9,00

w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, pokój 203

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                    Dyrektor Sądu

                                                                            mgr inż. Andrzej Czuchraj

Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2015-09-18
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2015-09-18 12:03
KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W OŚWIĘCIMIU

  Adm.111-4/15

KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM

W OŚWIĘCIMIU

 

 

        Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na staż urzędniczy

                                                w wydziałach orzeczniczych.

 

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty – w pełnym wymiarze czasu pracy

 

       Zakres zadań na stanowisku stażysty:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.

 

Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:

 

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane       
 5. z oskarżenia publicznego;   
 6. wykształcenie co najmniej średnie z maturą;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 8. znajomość techniki pracy biurowej a  w szczególności biegła umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
 9. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 10. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność.

 

Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):

 Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę na zastępstwo).

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.

 

Termin składania ofert:

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 14 września 2015 r. do:

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Oddział Administracyjny

Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

pokój  – 203

 

bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – Adm.-111–4 /15”.     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych. 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 18 września 2015 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem) na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: www.oswiecim.sr.gov.pl

 

Załączniki:

Kwestonariusz osobowy Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującySR Oświęcim
AutorAutor Dokumentu2015-08-31
Publikujący Mateusz Rułka - Admin 2015-08-31 13:17
Modyfikacja Mateusz Rułka - Admin 2015-08-31 13:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]