Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Skargi i wnioski

 Prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości   

z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.

 z 16 maja 2012 r. poz. 524) oraz przepisy Rozdziału  5 a Ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.nr. 98, poz.1070 z późn.).

 

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 

1) na piśmie,

- osobiście lub drogą pocztową w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Rynek Główny 14 ,

32-600 Oświęcim,

- pocztą elektroniczną do sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu na adres:

  oa@oswiecim.sr,gov.pl

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

2) w formie ustnej do protokołu w sekretariatach:

 -  Wydziału I Cywilnego, Wydziału II Karnego, Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

     w Oświęcimiu, Rynek Główny 14

 - Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Jagiełły 31

 - Zamiejscowego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kętach, Rynek 20

    w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:30 do 18:00, wtorek – piątek od 8:30 do 14:30.

 

Skarga / wniosek powinien zawierać:

- datę,

- imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego (wnioskodawcy),

- zwięzłą treść skargi lub wniosku,

- w razie potrzeby sygnaturę sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Na żądanie skarżącego (wnioskodawcy) pracownik potwierdza przyjęcie skargi lub wniosku.

 

Informujemy, iż Prezes, Wiceprezes i Przewodniczący Wydziałów  nie przyjmują stron osobiście.

 

 

POUCZENIE

dla osób składających skargę lub wniosek:

1. skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są

niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu,

2. skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe

pozostawia się bez rozpoznania.

 

powrot
Podmiot publikującySąd Rejnowy w Oświęcimiu
AutorSad Rejonowy w Oświęcimiu2013-10-24
Publikujący -
Sąd Rejonowy w Oświęcimiuul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim tel. (33) 847-55-05 email: oa@oswiecim.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]